'

Personeelshandboek Sales Butler / Appalti

 
Datum: 19 april 2023

Inhoudsopgave

 

 • Organisatie 

 

 • Geschiedenis en ontwikkelingen tot op heden
 • Kernwaarden
 • Missie
 • Doelstellingen 

 

 • Algemeen

 

 • Toepassing handboek
 • Het personeelshandboek en de arbeidsovereenkomst 
 • Wijzigingsbeding 
 • Geheimhouding
 • Registratie van personeelsgegevens

 

 • Arbeidsovereenkomst

 

 • Aanvang, duur en wijziging van de arbeidsovereenkomst
 • Functie
 • Einde dienstverband

 

 • Werktijden

 

 • Arbeidsduur
 • Thuiswerken 
 • Overwerk

 

 • Omgangsvormen

 

 • Alcohol-, rook- en drugsbeleid
 • Ongewenst gedrag
 • Diefstal 
 • Omgaan met externe relaties
 • Giften en relatiegeschenken
 • Vertrouwenspersoon

 

 • Digitale hulpmiddelen

 

 • E-mail
 • Internet
 • Laptop en mobiele telefoon

 

 • Nevenactiviteiten

 

 • Vakantie, vakantiebijslag en verlof

 

 • Vakantiedagen
 • Vakantiebijslag
 • Feestdagen
 • Bijzonder verlof
 • Zwangerschapsverlof
 • Geboorteverlof
 • Adoptieverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Calamiteitenverlof
 • Zorgverlof

 

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

 • Ziek- en herstelmelding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
 • Loondoorbetaling tijdens ziekte

 

 • Verplichtingen werkgever en werknemer tijdens ziekte

 

 • Verzuimbegeleiding
 • Meewerken aan herstel
 • Bevindingen Arbodienst
 • Medisch onderzoek
 • Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
 • Verlof tijdens ziekte
 • Ziekte tijdens vakantie

 

 • Veiligheid

 

 • BHV
 • Preventie(medewerker)
 • Aansprakelijkheid/ regres

 

 • Persoonlijke ontwikkeling

 

 • Scholing

 

 • Functioneren en beoordelen 

 

 • Vergoedingen

 

 • Reiskosten
 • Telefoon
 • Onkosten
 • Declaratie van kosten

 

 • Pensioen

 

 • Medezeggenschap

 

 • Overige bepalingen

 
 • Organisatie 

 

Geschiedenis van Appalti en Sales Butler

 

APPALTI IN VOGELVLUCHT

 

Sinds 2009 zetten we bij onze opdrachtgevers een duidelijke filosofie op salesgebied neer, een nieuwe orde, een effectieve en efficiënte manier van werken die voor hen maximale waarde creëert. Een korte terugblik.

 

2009:

Op 10 augustus richten Michiel en Robin Appalti op. We kiezen voor een mooie Italiaanse naam, het land waar we een voorliefde voor hebben! We werken vanuit huis tot het niet meer kan.

 

2010:

We betrekken ons eerste kantoor op de Fokkerstraat in Leusden en nemen onze eerste medewerkers aan.

 

2011:

Ons opdrachtgeversbestand breidt zich gestaag uit, met aansprekende namen. Onze opdrachtgevers winnen grote aanbestedingen. En we zien een gat in de markt: standaard offertes. We besluiten een eigen Offertetool te bouwen.

 

2013:

Na bijna 2 jaar hard werken lanceren we onze offertetool in het bijzijn van opdrachtgevers en familie. Ondertussen gaan we door met onze werkzaamheden voor steeds meer opdrachtgevers.

 

2014:

Ondanks de recessie realiseren we een omzetgroei van 300%. Team Appalti telt inmiddels 8 medewerkers. We investeren volop in nieuwe middelen, mensen, processen en in de verdere ontwikkeling van Appalti.

 

2015:

We introduceren als eerste organisatie Blended Learning voor onze opdrachtgevers. Een top 10 uitzendbureau levert de Proof of Concept. Ondertussen leggen we een tenderdatabase aan, zodat onze opdrachtgevers hun prospects excellent kunnen voorbewerken. Onze hitrate bij aanbestedingen neemt toe met maar liefst 20%! Uniek in onze aanpak is dat we resultaatgarantie aangaan met onze opdrachtgevers bij duurzame samenwerking. Dat doen we met zelfvertrouwen: onze resultaten overtreffen de jaardoelstellingen van onze opdrachtgevers.

 

2016:

Onze offertetool – waarvoor we doorlopend geweldige nieuwe functionaliteiten lanceren - heeft inmiddels 2.500 gebruikers. Dit jaar krijgt de applicatie bovendien een eerste livegang buiten Nederland. We werken exclusief voor een aantal opdrachtgevers op het gebied van opleiding, salesvraagstukken en aanbestedingen. Onze groei zet door en Appalti slaat intern een flinke professionaliseringsslag.

 


2017:

Appalti heeft een stevige positie opgebouwd als breed commercieel expertisebureau voor alle salesvraagstukken. We breiden onze dienstenportefeuille uit met diensten specifiek gericht op salesondersteuning. Nog meer mijlpalen: we overschrijden de magische grens van 100 vaste opdrachtgevers en verhuizen naar een prachtig nieuw kantoor in Leusden.

 

2018:

We ontwikkelen een uitgebalanceerde methodiek (gebaseerd op tools, content en processen) met bijbehorende business casus waarmee we organisaties aantoonbaar helpen minimaal 20% meer salesfocus en resultaat te laten realiseren.

 

2019:

Dit jaar vieren we ons 10-jarig bestaan. De basis van ons bestaan zijn onze partners waarmee we langdurig en succesvol samenwerken. Houd ons in de gaten, want we gaan op verschillende momenten ons jubileum vieren!

 

2020:

Verrast door Corona, een spannende tijd. Uiteindelijk zijn er nog nooit zoveel aanbestedingen en tenders gepubliceerd. We werken inmiddels in 24 branches, met een mooie portefeuille aan verschillende opdrachten.

 

 2022:

Ultrajectum Investments BV neemt belang in Sales Butler BV

Rotterdam, 11 januari 2022 Ultrajectum Investments BV, de moedermaatschappij van Appalti BV en Appalti Software BV, heeft een belang genomen in Sales Butler BV.

 

Samen de volgende stap maken

Wat eind 2017 per toeval ontstond, is in 2018 een echt bedrijf geworden met Sales Butler. De onderneming heeft zich gespecialiseerd in (telefonische) acquisitie, marketing en binnendienst. In vervolgens 3 jaar tijd is de onderneming als een raket gegroeid naar een bedrijf met 12 medewerkers met behoorlijk wat ontwikkelingen in techniek én uitbreiding van diensten en kunde. Oprichter Dennis Nettenbreijer “Ik merkte echter wel om écht de volgende stap te kunnen maken, we expertise en slagkracht konden gebruiken om verder te komen, waar ik persoonlijk ook behoefte aan had. Begin vorig jaar ontstonden de eerste gesprekken met Appalti (werkmaatschappij van Ultrajectum Investments) die ik al 8 jaar kende en waar ik prettig mee samenwerk”.

 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Robin Wanders van Ultrajectum Investments: “Aangezien wij ook met Appalti al ruim 12 jaar actief zijn in de saleswereld op het gebied van o.a. aanbestedingen, waarde proposities, klantprofielen, offerte tooling, account-based marketing en flexibele ondersteuning, is Sales Butler een perfecte aanvulling op ons bestaande portfolio. Dienstverlening - vanuit 2 losse entiteiten - met een gezamenlijk doel: het flexibele commerciële team zijn als verlengstuk voor een bedrijf. Middels onze bredere aanpak en bundeling van krachten kunnen we verder groeien én onze klanten nog beter bedienen met het bereiken van hun doelen”.

 

Samenwerken aan de toekomst van sales Nederland

De dagelijkse leiding van Sales Butler blijft in handen van Dennis Nettenbreijer. Michiel de Kruijf van Ultrajectum Investments ligt de keuze voor Sales Butler toe: “Wij hebben de afgelopen jaren in onze werkmaatschappijen een mooie groei doorgemaakt en onze organisatie is klaar voor de volgende fase. Met onze kennis en expertise van het ondernemerschap voegen wij direct waarde toe aan Sales Butler. Samen met de andere deelnemingen begeleiden wij klanten op het allerhoogste niveau richting hun salesdoelstellingen. Voor Sales Butler zien wij een uitgelezen kans om hét marketing en outbound sales center te worden in Nederland en onze gezamenlijke groei te versnellen. Onze ambitie om hét commerciële expertisecentrum van Nederland te worden sluit daar naadloos bij aan”.

 

Geschiedenis Sales Butler ( Dennis interviewen)

 

Kernwaarden

 

Samen bepalen

 

Missie 

 

Sales Butler/Appalti streeft naar: We kiezen niet voor de geijkte paden, maar denken graag buiten de kaders. Omdat we weten dat dit vaak nieuwe inzichten oplevert die leiden tot betere resultaten..

 

Nader te bepalen

 

Doelstellingen 

 

Nader te bepalen • Algemeen

 

Toepassing personeelshandboek

 

De inhoud van het personeelshandboek is van toepassing op alle werknemers van de Sales Butler/ Appalti, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het personeelshandboek zijn alle regelingen en afspraken opgenomen die reeds bekend zijn. Het handboek zal verder aangevuld worden met zaken waar nog beleid op gemaakt moet worden. 

 

Het personeelshandboek en arbeidsovereenkomst

 

Alle werknemers krijgen een exemplaar van het personeelshandboek met bijbehorende bijlagen, dat wordt geacht deel uit te maken van de arbeidsovereenkomst.

 

Wijzigingsbeding

 

 1. De Sales Butler/ Appalti volgt de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving in arbeidsrechtelijke en fiscale zin. Dit houdt in dat wettelijke maatregelen worden toegepast, zodra de (gewijzigde) wet of regelgeving in werking treedt.

 

 1. De Sales Butler/ Appalti heeft het recht om het personeelshandboek eenzijdig te wijzigen indien haar zwaarwichtige belang daarbij zodanig is, dat belangen van de werknemers die hierdoor mogelijk worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten wijken.
 Geheimhouding

 

 1. De werknemer mag tijdens en tevens na beëindiging van de arbeidsovereenkomst, aan derden geen mededelingen doen omtrent hetgeen hem bekend is van de Sales Butler/ Appalti, waarvan hij weet of kan vermoeden dat hierdoor de belangen van de Sales Butler/ Appalti en/of van deze gelieerde ondernemingen zou kunnen worden geschaad. Dit verbod strekt zich mede uit tot zaken of relaties van Sales Butler/Appalti en de met hem verbonden onderneming. Werknemers kunnen worden verzocht een aparte geheimhoudingsverklaring te ondertekenen
 2. Overtreding van dit verbod gedurende de dienstbetrekking geldt als een dringende reden om de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de Sales Butler/ Appalti op schadevergoeding.

 

Registratie van personeelsgegevens

 

 1. In de personeelsadministratie worden alleen die gegevens opgenomen, die voor de doelstelling van de organisatie en de registratie noodzakelijk zijn. Daarnaast worden gegevens opgenomen waarvoor wettelijke voorschriften zijn gesteld (bijvoorbeeld kopie paspoort).
 2. De Sales Butler/ Appalti gaat met persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk om.
 3. Een privacyverklaring voor personeel zal op korte termijn worden opgesteld. 
 

 • Arbeidsovereenkomst

 

Aanvang, duur en wijziging van de arbeidsovereenkomst

 

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst stelt de Sales Butler/ Appalti een arbeidsovereenkomst op, waarin minimaal de volgende zaken zijn vermeld:

 

 • datum van ingang en de duur van de arbeidsovereenkomst
 • de proeftijd
 • datum van beëindiging, indien van toepassing
 • functie
 • salaris
 • werktijden
 • omvang van de aanstelling in uren per week
 • standplaats
 • aantal vakantiedagen
 • opzegtermijn
 • geheimhoudingsbeding
 • nevenfunctie
 • ontwikkeling

 

 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Bij bepaalde tijd kan van een einddatum of een eindreden sprake zijn (bijvoorbeeld het eindigen van een project).

 

 1. Wijzigingen in de arbeidsovereenkomst en in de arbeidsvoorwaarden, worden door de Sales Butler/ Appalti schriftelijk bevestigd. Wijzigingen omtrent de persoonlijke omstandigheden (zoals huwelijk, scheiding, verhuizing, overlijden van naasten), geef je tijdig en schriftelijk door aan HR.

 

Functie

 

 1. Van alle vaste functies bij Sales Butler/Appalti is een functieprofiel opgesteld.( Zijn deze functie profielen voor iedereen duidelijk? want dit is belangrijk voor het POP gesprek)
 2. Van iedereen bij Sales Butler/Appalti wordt een optimale inzet voor het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen verwacht.
 3. Als Sales Butler/Appalti dit nodig acht en dit ook redelijkerwijs van de werknemer verwacht mag worden, moet men tijdelijk ook andere dan de gebruikelijke werkzaamheden verrichten, overigens zonder dat dit tot wijziging van het salaris leidt.Einde dienstverband

 

 1. Tijdens de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen, te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn worden beëindigd.
 2. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege (dus zonder opzegging), wanneer de afgesproken termijn is verstreken, of als de eindreden zich voordoet.
 3. Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of langer geldt de aanzegtermijn. Een aanzegtermijn houdt in dat de Sales Butler/ Appalti uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aangeeft of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. 
 4. Wanneer het contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd dan heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. Uitzondering hierop is als dit voortijdig met wederzijds goedvinden plaats vindt. 
 5. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van de geldende wettelijke opzeggingsbepalingen en de wettelijke opzegtermijn.
 • minder dan 5 jaar in dienst: 1 maand opzegtermijn; 
 • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden opzegtermijn; 
 • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden opzegtermijn; 
 • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden opzegtermijn.
 1. Met uitzondering van opzegging tijdens de proeftijd en bij de in volgende bepaling van dit artikel genoemde redenen, vindt opzegging van de arbeidsovereenkomst zodanig plaats, dat het einde van de opzegtermijn samenvalt met het einde van de kalendermaand.
 2. Naast bovengenoemde punten eindigt een arbeidsovereenkomst in de volgende gevallen:
 • opzegging op staande voet wegens dringende reden
 • ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij rechterlijke uitspraak wegens gewichtige reden
 • bij wederzijds goedvinden
 • bij overlijden
 • bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
 1. De eindafrekening vindt plaats in de maand die volgt op de maand van de uitdiensttreding.

 

 •  Werktijden

 

De werktijd begint om 9:00 uur en eindigt om 17.00 uur. Dagelijks werkt de werknemer minimaal het aantal per dag in de arbeidsovereenkomst overeengekomen uren.

Tussen 12.00 uur en 13.00 uur kun je pauze opnemen. De pauze bedraagt zelf minstens een half uur.

Dinsdag en Donderdag wordt je op kantoor verwacht. Ben je later dan 9.00 op kantoor dan verwachten we dat je dit tijdig meldt in de app.

Arbeidsduur

 

 1. Een fulltime werkweek bedraagt 40 uur. De werktijden zijn door de werknemer, binnen de gestelde grenzen van de organisatie, zowel voor het tijdstip van aanvang als het einde van de werkdag, als het aantal dagelijkse werkuren zelf te bepalen. 
 2. De werknemer heeft op fulltime basis recht op X vakantie-/verlofuren per kalenderjaar. Deze vakantierechten worden opgebouwd naar evenredigheid van resultaataspraken, het aantal arbeidsuren en de duur van het dienstverband gedurende het kalenderjaar.
 3. Verlof kan na overleg met de werkgever opgenomen worden. 
 4. Bestaande kortere werkweken dan minimaal 36 uur zijn uitzondering op de regel. Bij een kortere werkweek worden de uren als volgt opgenomen:
 • De vrije uren bij een 24- en 32- urige werkweken worden direct in de betreffende week opgenomen.
 • De vrije uren bij een 36-urige werkweek worden direct in de week of iedere 2 weken op vrijdag opgenomen, tenzij hieromtrent een andere afspraak is gemaakt.
 • De vrije uren ontstaan door kortere werkweek kunnen niet worden gespaard.
 1. Het aantal werkdagen en -uren, alsmede de werktijden kunnen alleen met instemming van de directie worden gewijzigd, en alleen per 1 januari en alleen bij hoge uitzondering per 1 april, 1 juli of 1 oktober.
 2. De aard van de functie kan met zich meebrengen dat niet het aantal werkuren per week, maar het te bereiken van de gestelde doelstellingen uitgangspunt is. Voor zover dit tot gevolg heeft dat je meer uren moet werken dan het aantal overeengekomen uren, worden deze uren niet als overwerk aangemerkt.Thuiswerken en thuiswerkvergoeding

 

De Sales Butler/ Appalti is een landelijke organisatie. Dit zorgt ervoor dat er op kantoor en thuis gewerkt kan worden. De Sales Butler/ Appalti zorgt ervoor dat de IT-faciliteiten (laptop, telefoon, scherm) thuiswerken mogelijk maakt. Te allen tijde moet je tijdens werktijden bereikbaar zijn voor werkgever, collega’s, klanten en relaties.

 

Ambulante dienstverlening betekent werken vanuit huis of een lokale werkplek. 

Hiervoor wordt een thuiswerkvergoeding van 2,15 euro netto per dag verstrekt aan de werknemer. Op dagen dat er een woon- werkvergoeding wordt verstrekt kan er geen thuiswerkvergoeding worden gegeven. Tijdens vakantiedagen wordt er geen thuiswerkvergoeding verstrekt. 

 

Overwerk

 

 1. De Sales Butler/ Appalti kan je vragen om langer, op andere dan de overeengekomen werkdagen, op feestdagen en/of in het weekend te werken indien de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. Dit wordt beschouwd als overwerk. De Sales Butler/ Appalti informeert de werknemers, voor zover mogelijk, hier tijdig over. 
 2. Onder overwerk wordt verstaan het werk dat in opdracht van de Sales Butler/ Appalti wordt verricht boven de normale wekelijkse arbeidsduur of buiten de normale werkdagen. Overschrijding van de normale arbeidsduur (het afronden van werkzaamheden op een werkdag) wordt niet als overwerk beschouwd, tenzij het opgedragen overwerk betreft. 
 3. Voorzover het opnemen van overuren niet tot het opnieuw moeten verrichten van overwerk leidt, zal overwerk worden gecompenseerd in vrije tijd. Anders wordt het overwerk uitbetaald tegen het gebruikelijke uurloon. 

 

 • Omgangsvormen

 

Uitgangspunt bij het werken bij de Sales Butler/ Appalti is dat er met respect en vertrouwen met elkaar wordt omgegaan. Iedereen neemt verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en collega’s spreken elkaar aan op een respectvolle wijze. Er wordt respectvol om gegaan met de geloofsovertuiging en/of sexe van een collega/client.

 

Alcohol- rook en drugsbeleid

 

 1. Het in bezit hebben, verhandelen, uitdelen en/of gebruik van drugs en alcoholhoudende dranken tijdens werkzaamheden, alsmede het onder invloed zijn hiervan, is ten strengste verboden. 
 2. In het bedrijfsgebouw van de Sales Butler/ Appalti geldt voor alle werknemers, uitzendkrachten, stagiaires, bezoekers en anderen een algeheel rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bedoelde rookruimtes en buiten op de daarvoor aangegeven plaatsen. Dit rookbeleid geldt ook voor het roken van e-sigaretten en andere op rookwaren gelijkende producten. 
 3. Overtreding van de voorwaarden bij punt 1 kan leiden tot schorsing of ontslag en bij zware overtreding zelfs tot ontslag op staande voet.Ongewenst gedrag

 

 1. Binnen de Sales Butler/ Appalti wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag op welk niveau dan ook niet geaccepteerd. Deze regeling beoogt willekeur en/of een onzorgvuldige behandeling binnen de organisatie te voorkomen en te bestrijden. Werknemers die onverhoopt toch te maken krijgen met dit soort ongewenst gedrag wordt de gelegenheid gegeven om daaraan een einde te maken.
 2. Binnen de Sales Butler/ Appalti wordt daartoe actief beleid gevoerd op het gebied van preventie en bestrijding van welke agressie, geweld, discriminatie en (seksuele)intimidatie op het werk dan ook.
 3. Onder ongewenst gedrag wordt onder andere verstaan: onheuse bejegening, seksuele intimidatie, agressie en discriminatie vanwege uiterlijk, ras, leeftijd, religie, nationaliteit, functie of seksuele geaardheid. 
 4. Klachten over ongewenst gedrag zullen door de Sales Butler/ Appalti serieus worden behandeld.
 5. De Sales Butler/ Appalti houdt zichzelf verplicht tot het voeren van een samenhangend beleid, dat agressie, geweld, discriminatie, (seksuele)intimidatie en ander ongewenst gedrag voorkomt en bestrijdt.
 6. Indien je een vorm van ongewenst gedrag signaleert kun je dit melden bij HR, de directeur dan wel bij de vertrouwenspersoon. Door onderzoek en overleg met de betrokkenen zal getracht worden een oplossing voor het gesignaleerde probleem te vinden.
 7. De Sales Butler/ Appalti heeft een interne en externe vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen zullen worden belast met de eerste opvang van personen met klachten over agressie, geweld, discriminatie, (seksuele)intimidatie en ander ongewenst gedrag. 

Vertrouwenspersoon

 

Intern

Binnen de Sales Butler/ Appalti is Simone ’t Hooft-Kreuzburg intern beschikbaar als vertrouwenspersoon voor alle werknemers die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. 

Dit kan gaan om persoonlijke problemen op het gebied van werk, studie of privéleven. 

Zij heeft een geheimhoudingsplicht en zal alles wat besproken wordt vertrouwelijk behandelen.

Werknemers kunnen ervan uitgaan dat ze in een veilige omgeving hun verhaal kunnen doen

en dat hij/zij hen niet zal veroordelen. Het doel van de vertrouwenspersoon is om

werknemers te ondersteunen en te adviseren bij het vinden van een oplossing voor hun

probleem. De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het zoeken naar externe hulpverlening, mocht dit nodig zijn. Het is belangrijk dat werknemers weten dat zij er is om hen te helpen en

dat ze op ieder moment contact kunnen opnemen. Haar telefoonnummer is 06-51776019.

 

Extern

Is er een probleem dat je liever met iemand buiten de organisatie wilt bespreken dan kan dit bij X , telefoonnummer X

 

Meld procedure

 

Als er sprake is van een issue op het gebied van vertrouwen, is het belangrijk om dit zo snel

mogelijk te melden en aan te pakken. Het ideale meldproces is als volgt:

 

 • Meld het incident bij de vertrouwenspersoon: De vertrouwenspersoon is de

aangewezen persoon om incidenten op het gebied van vertrouwen te behandelen.

Neem contact op met de vertrouwenspersoon en vertel hem of haar wat er aan de

hand is. 

 

 • Beschrijf het incident: Vertel de vertrouwenspersoon wat er precies is gebeurd en

welke gevolgen dit heeft voor jou of anderen.

 

 • Werk samen aan een oplossing: De vertrouwenspersoon zal samen met jou zoeken

naar een oplossing voor het incident. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er

gesprekken plaatsvinden tussen de betrokken partijen, of dat er afspraken gemaakt

worden om herhaling te voorkomen.

 

 • Volg de voortgang op: Houd contact met de vertrouwenspersoon en volg de

voortgang van het proces op. Zo weet je wat er gebeurt en hoe het incident

afgehandeld wordt.De beste aanpak om het incident af te handelen is door transparant te zijn en samen te

werken aan een oplossing. Het is belangrijk dat er serieus aandacht wordt besteed aan het

incident en dat er maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen. 

 

Diefstal

 

Indien een werknemer, op welke wijze dan ook, eigendommen van de Sales Butler/ Appalti ontvreemdt en/of fraude pleegt in welke vorm dan ook, zal de Sales Butler/ Appalti hiervan aangifte doen bij de politie en zal de werknemer op staande voet worden ontslagen.


Omgaan met externe relaties

 

Als je een uitnodiging van een relatie ontvangt, dien je altijd met je leidinggevende te overleggen of op de uitnodiging kan worden ingegaan, voordat je de uitnodiging aanvaardt. Als positief op de uitnodiging kan worden ingegaan, dan dien je je te realiseren dat je dat als afgevaardigde van Sales Butler/Appalti doet. In dergelijke gevallen dien je je dus te allen tijde gepast te gedragen.

 

Giften en relatiegeschenken

 

Werknemers mogen geen vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden vorderen, verzoeken of aannemen, tenzij de Sales Butler/ Appalti hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft gegeven. Wanneer een werknemer voornoemde regel overtreedt, kan de Sales Butler/ Appalti een disciplinaire maatregel opleggen. • Digitale hulpmiddelen

 

 E-mail

 

Het is niet toegestaan om het e-mailsysteem te gebruiken om:

 

 • dreigende, beledigende, seksueel getinte dan wel discriminerende berichten te versturen
 • kettingbrieven te versturen
 • berichten te versturen waarin vertrouwelijke (bedrijfs-) informatie is opgenomen of waaruit dergelijke informatie kan worden afgeleidInternet

 

Het is niet toegestaan om website te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten.

 

Laptop en mobiele telefoon

 

Mobiele apparaten die zijn uitgegeven door de Sales Butler/ Appalti zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijke doeleinden. De Sales Butler/ Appalti behoudt zich het recht voor om het gebruik van het apparaat en facturen te controleren binnen de wettelijke AVG/ privacy richtlijnen. 

 

 

 • Nevenactiviteiten

 

 1. Een werknemer mag gedurende de loop van de arbeidsovereenkomst  nevenwerkzaamheden verrichten voor een andere werkgever of opdrachtgever, direct of indirect, of zakendoen voor eigen rekening, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever.
 2. De werkgever zal voornoemde toestemming niet weigeren, tenzij de werkgever hiervoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft op het moment dat de werkgever deze toestemming weigert. 
 3. Bij weigering maakt de werkgever voornoemde rechtvaardigingsgrond schriftelijk aan de werknemer kenbaar.
 4. Onder objectieve rechtvaardigingsgrond wordt in ieder geval verstaan:
 • Gezondheid en veiligheid
 • Bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie

 

 • Overtreden van wettelijke voorschriften bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet
 • Vermijden van belangenconflicten (onafhankelijkheid). • Vakantie, vakantiebijslag en verlof

 

Vakantiedagen

 

 1. Per vakantiejaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december, heeft een werknemer recht op 25 verlofdagen bij een voltijd dienstverband met behoud van salaris. Het recht op verlofdagen wordt naar rato van de omvang van de aanstelling en naar rato van de lengte van het dienstverband in het betreffende jaar vastgesteld.
 2. De werknemer heeft bij een voltijd dienstverband recht op vakantie volgende onderstaand schema:
 • Wettelijke vakantiedagen 
 • Bovenwettelijke vakantiedagen
 1. De wettelijke vakantiedagen, 20 dagen op basis van een voltijd dienstverband, mogen worden meegenomen naar het nieuwe jaar en hebben een vervaltermijn van 6 maanden. De bovenwettelijke dagen, 5 dagen op basis van een voltijd dienstverband, hebben een verjaringstermijn van 5 jaar.
 2. Het is de bedoeling dat alle voor een jaar toegekende dagen in het betreffende jaar worden opgenomen. Hiertoe gelden de volgende huisregels: 
 • Neem tenminste éénmaal per jaar een aaneengesloten periode van twee weken vakantie op
 • Op jaarbasis mogen maximaal 5 vakantiedagen worden meegenomen naar het nieuwe jaar die vervolgens voor 1 juli van dat jaar worden opgenomen.
 • Alleen als daarmee vooraf instemming is verkregen van de directeur, kunnen, afwijkend van bovengenoemde afspraken, vakantiedagen worden opgespaard
 • Het uitbetalen van verlof geldt uitsluitend voor vakantiedagen boven het wettelijk verplichte minimum aantal dagen per jaar of voor extra dagen die zijn gespaard in het voorgaande jaar. 
 1. Zorg dat je toestemming hebt voor het opnemen van vakantie voordat er een reis wordt geboekt. Dit voorkomt lastige situaties. 
 2. In de uitzonderlijke gevallen waarin de Sales Butler/ Appalti verlof ‘voor eigen rekening’ verleent, komt het recht op salaris, vakantiedagen en overige bijdragen en/of vergoedingen gedurende deze periode te vervallen. Voor verzekeringen en dergelijke moet je dan zelf zorgdragen. De pensioenregeling blijft wel van kracht.
 3. In geval van ziekte tijdens vakantie of verlof, tellen de vakantiedagen als ziektedagen voor zover de ziekmelding tijdig plaatsvindt en (bij verblijf in het buitenland) een doktersverklaring kan worden overlegd. 
 4. Vakantie tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid is alleen toegestaan met toestemming van de Sales Butler/ Appalti en de Arbodienst. 
 5. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wordt het tegoed of eventueel tekort aan vakantiedagen verrekend met de eindafrekening. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de Sales Butler/ Appalti ook verzoeken de nog niet opgenomen vakantiedagen alsnog op te nemen. Als (in bijzondere situaties) voorafgaand aan de uitdiensttreding, vrijstelling van werkzaamheden is verleend, wordt het restant vakantiedagen geacht te zijn opgenomen. 
 6. Indien de Sales Butler/ Appalti besluit een collectieve verlofdag toe te kennen vanwege sluiting van het bedrijf, zal zij dit vroegtijdig communiceren. In dat geval krijgen werknemers die op de betreffende dag volgens hun contract zouden werken een extra verlofdag toegekend. 
 7. De Sales Butler/ Appalti is bevoegd om per boekjaar ten hoogste 2 dagen als verplichte vakantiedagen aan te wijzen. De Sales Butler/ Appalti deelt dit uiterlijk op 2 januari van het boekjaar mee aan werknemers. Ten aanzien van de verplichte vakantiedagen geldt dat deze in mindering komen op het vakantiedagensaldo. 

 

Vakantiebijslag

 

 1. De vakantiebijslag wordt opgebouwd over de periode 1 mei tot en met 30 april. De jaarlijkse vakantiebijslag bedraagt 8% van het in voornoemde periode genoten brutosalaris en wordt achteraf betaald.
 2. Indien het dienstverband om welke reden dan ook eindigt wordt de vakantiebijslag pro rata uitgekeerd bij de eindafrekening.
 3. De vakantietoeslag wordt niet toegepast op een bonus.
 4. De vakantiebijslag wordt uitbetaald conform wat is afgesproken in de individuele arbeidsovereenkomst.

 

Feestdagen

 

Erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen. Nationale feestdagen zijn: Koningsdag of de daarvoor in de plaats tredende dag en Bevrijdingsdag in de lustrumjaren.

 

 

Bijzonder verlof 

 

 1. In de volgende gevallen wordt aan een werknemer een bijzondere verlofdag toegekend. De toegekende verlofdag dient te worden opgenomen binnen een periode van 7 aansluitende kalenderdagen waarbinnen de gebeurtenis plaatsvindt.
 • 1 verlofdag wordt aan de werknemer toegekend:
  • voor de eigen verhuizing (met een maximum van 1 dag per jaar)
  • voor het in ondertrouw gaan
  • in verband met de huwelijksvoltrekking van de (stief-)ouders, schoonouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen van de werknemer
  • in verband met het 25-, 40-, 50-, 60-, en 70-jarig huwelijk van de (stief-)ouders, schoonouders en grootouders van de werknemer
  • in verband met het eigen 12½- 25-, 40- en 50-jarig huwelijk van de werknemer
  • in geval van overlijden van grootouders, broers, zussen, zwagers, schoonzussen, schoonzoons, schoondochters en kleinkinderen
 • 2 verlofdagen worden aan de werknemer toegekend:
  • die zelf in het huwelijk treedt
  • in geval van overlijden van zijn (stief-)ouders, schoonouders of niet-inwonende kinderen.
 • 4 verlofdagen worden aan de werknemer toegekend:
  • in geval van overlijden van zijn echtgenoot/echtgenote of een van zijn inwonende kinderen 
  • in geval van overlijden van één van de (stief-)ouders als de werknemer voor de begrafenis of crematie zorg draagt
 • 5 verlofdagen worden aan de werknemer toegekend
  • in geval van bevalling van de partner 

 

 1. Rechten op grond van de bijzonder verlofregeling, die gelden voor gehuwden, zullen eveneens worden toegekend aan werknemers die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren.

 

Zwangerschapsverlof 

 

 1. Bij zwangerschap ontstaat recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof duurt 16 weken en gaat in tussen de 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. In principe is de keuze vrij, wel ligt voor de hand om het verlof eerder in te laten gaan als sprake is van klachten, die leiden tot ziekteverzuim. De periode waarin voorafgaand aan de bevalling langer is doorgewerkt, kan na de bevalling bij het bevallingsverlof worden opgeteld. De gewenste ingangsdatum van het verlof dient uiterlijk 10 weken voor de uitgerekende datum te worden doorgegeven aan de directeur en HR.
 2. Werknemers die zwanger zijn van een meerling hebben recht op 20 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof kan op z’n vroegst 10 weken en op zijn laatst 6 weken voor de uitgerekende datum worden opgenomen. De gewenste ingangsdatum van het verlof dient uiterlijk 14 weken voor de uitgerekende datum te worden doorgegeven aan de directeur en HR.
 3. De eerste verlofdag wordt berekend door uit te gaan van de vermoedelijke bevallingsdatum plus 1 dag en dan 4 tot 6 respectievelijk 10 weken terug te tellen (afhankelijk van je voorkeur).
 4. Als een baby eerder dan de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren, blijft de totale verlofduur eveneens 16 respectievelijk 20 weken. De periode dat het geplande zwangerschapsverlof niet is genoten, wordt bij het bevallingsverlof opgeteld. 
 5. Als een baby later dan de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren, dan is er na de bevalling recht op 16 respectievelijke 20 weken min het aantal weken dat je voor de vermoedelijke bevallingsdatum gestopt bent met werken (tussen de 10 en 4 weken). 
 6. De opbouw van vakantierechten loopt gedurende het zwangerschapsverlof gewoon door. 
 7. Uiterlijk 2 weken voor de afloop van het bevallingsverlof dien je contact op te nemen met de directeur om de hervatting van de werkzaamheden na het bevallingsverlof te bespreken.
 8. Bij zwangerschap verstrekt de zwangere werknemer aan de Sales Butler/ Appalti een zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige. Hierop staat de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld. 
 9. Zodra het zwangerschapsverlof ingaat, wordt het formulier ‘Aanvraag uitkering Wet arbeid en zorg’ ingevuld en tezamen met de zwangerschapsverklaring toegezonden aan het UWV. Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

 

 1. De werknemer wiens partner is bevallen van een kind kan gedurende 4 weken na de bevalling van de partner 1 werkweek geboorteverlof opnemen met behoud van loon, indien hij daarmee samenwoont of zij de echtgenote of, geregistreerd partner is of degene is van wie de werknemer het kind heeft erkend. Het maakt hierbij niet uit of de werknemer fulltime of parttime werkt. 
 2. Sales Butler/ Appalti betaalt het volledige salaris door gedurende het geboorteverlof.
 3. Tijdens het geboorteverlof gaat de opbouw van de vakantierechten en alle overige arbeidsvoorwaarden gewoon door.
 4. Bij een eventuele uitdiensttreding worden niet-opgenomen verlofdagen m.b.t. geboorteverlof niet uitbetaald.
 5. Bij gespreid opnemen van het verlof wordt in overleg met de directeur en HR een vaste verlofdag per week vastgesteld. 
 6. De werknemer heeft recht op aanvullend geboorteverlof wanneer het kind op of na 1 juli 2020 geboren is. 
 7. Het aanvullend geboorteverlof is onbetaald en moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen, nadat eerst het normale geboorteverlof van 1 werkweek is opgenomen. 
 8. De werknemer vraagt het aanvullende geboorteverlof schriftelijk aan en minimaal 4 weken voordat het verlof moet ingaan. 
 9. Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De werknemer kan het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar of verspreid over 6 maanden. Tijdens het aanvullend geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering van 70% van het dagloon
 10. Bij een zwaarwegend bedrijfsbelang is de Sales Butler/ Appalti gerechtigd het aanvullend verlof tot 2 weken voor ingang ervan te wijzigen. 
 11. Werknemer ontvangt voor de duur van het aanvullend geboorteverlof een uitkering van het UWV. 

 

Adoptieverlof

 

 1. De werknemer die een kind adopteert, heeft recht op ten hoogste 6 aaneengesloten weken betaald adoptieverlof. Dit verlof dient opgenomen te worden in een tijdvak van 26 weken, welk tijdvak aanvangt 4 weken voor de feitelijke adoptie en eindigt 22 weken na de feitelijke adoptie. Het adoptieverlof dient in één aansluitende periode te worden opgenomen. In overleg met de werkgever kan het verlof gespreid worden opgenomen.
 2. Tijdens het adoptieverlof bouwt de werknemer verlofuren op.
 3. Je geeft minimaal 3 weken voor de gewenste ingangsdatum van het adoptieverlof aan de directeur en HR aan wat de gewenste ingangsdatum van het verlof is.
 4. Tijdens het verlof heb je recht op loondoorbetaling van 100% via het UWV. De hoogte van de doorbetaling wordt bepaald door het UWV. De werknemer moet medewerking verlenen aan het aanvragen van een uitkering via het UWV in verband met het adoptieverlof en aan het betaalbaar stellen van deze uitkering aan de Sales Butler/ Appalti. Sales Butler/ Appalti zorgt vervolgens voor doorbetaling aan de werknemer.

 

Ouderschapsverlof 

 

 1. De werknemer kan ouderschapsverlof opnemen voor (adoptie)kind(eren) tot 8 jaar.
 2. Er is in totaal recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof en 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.
 3. Bij meerdere kinderen is er voor elk kind recht op ouderschapsverlof.
 4. Voor meerdere kinderen kan tegelijk ouderschapsverlof opgenomen worden: Werknemer hoeft dus niet eerst het verlof voor 1 kind op te maken.
 5. Zijn beide ouders als werknemer bij Sales Butler/ Appaltiin dienst dan hebben beide werknemers recht op ouderschapsverlof.
 6. Bij een tweeling is er recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 7. Er is ook ouderschapsverlof op te nemen voor een pleegkind, stiefkind of aspirant-adoptiekind. In dat geval moet het kind bij de werknemer wonen volgens de basisregistratie personen.
 8. Er is recht op 26 keer de wekelijkse arbeidsduur aan ouderschapsverlof. 
 9. In overleg met Sales Butler/ Appalti kan besproken worden om het verlof flexibel op te nemen; bijvoorbeeld voltijd verlof van 6 maanden of juist het verlof over een langere periode dan 12 maanden te spreiden. Echter Sales Butler/ Appalti kan op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen besluiten hier geen toestemming voor te verlenen. Dit geldt eveneens voor hierna genoemd punt 10.
 10. Het verlof kan opgesplitst worden in maximaal 6 gedeelten. Elk gedeelte moet minimaal een maand duren. Over het opnemen van ouderschapsverlof vindt altijd vooraf overleg met de werkgever plaats.
 11. Een verzoek tot ouderschapsverlof wordt minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk ingediend bij HR.
 12. Over de verlofuren wordt geen salaris door Sales Butler/ Appalti betaald.
 13. Gedurende het volledig onbetaald verlof zijn geen premies WW en WAO verschuldigd. Nadere informatie kan je vinden op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; www.minszw.nl.
 14. De werknemer heeft recht op 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Het salaris wordt hierbij betaald door het UWV. Hiervoor gelden de leden 15-23 van dit artikel. 
 15. Het ouderschapsverlof geldt voor beide ouders die in dienst zijn bij de Sales Butler/ Appalti: ze hebben allebei recht op ouderschapsverlof.
 16. Deze 9 weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.
 17. De werknemer ontvangt een uitkering van 70% van het dagloon, tot 70% van het maximum dagloon. HR vraagt dit aan.
 18. De werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.
 19. Bij een tweeling heeft de werknemer recht op 2 keer ouderschapsverlof.
 20. Voor adoptiekinderen kan de werknemer ook betaald ouderschapsverlof krijgen: voor elk kind 9 weken.
 21. Voor pleegkinderen of stiefkinderen kan 1 keer 9 weken betaald ouderschapsverlof opgenomen worden. De kinderen moeten dan wel bij de werknemer wonen volgens de basisregistratie personen.
 22. In het geval van adoptie- of pleegouderschap mag het kind maximaal 8 jaar oud zijn. Het betaald ouderschapsverlof wordt dan opgenomen in het eerste jaar na de dag van de adoptie of plaatsing. 

 

Calamiteitenverlof 

 

 1. Calamiteitenverlof is bedoeld voor spoedeisende, onvoorziene noodsituaties of bijzonder persoonlijke omstandigheden, waarin je acuut vrij moet hebben. Een voorbeeld is een sterfgeval in de familie, wanneer onmiddellijk van alles moet worden geregeld. Calamiteitenverlof is van beperkte duur en afhankelijk van de reden van het verlof, van een paar uur tot hooguit enkele dagen en wordt in overleg met HR geregeld. 
 2. Voor opname van het calamiteitenverlof overleg je met HR.
 3. Achteraf kan Sales Butler/ Appalti bepalen of het calamiteitenverlof al dan niet terecht is opgenomen. Sales Butler/ Appalti kan je om schriftelijke bewijsstukken van de reden(en) van het calamiteitenverlof vragen. Je bent verplicht die te verstrekken.

 

Zorgverlof

 

 • Kortdurend zorgverlof kun je in overleg met je leidinggevende opnemen voor mensen uit je naaste omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorwaarde is dat die verzorging nodig is en dat jij de enige bent die dit kan geven. Op de eerste dag kun je calamiteitenverlof/bijzonder verlof vragen. Na die eerste dag gaat je brutosalaris terug naar 70% zolang het kortdurend zorgverlof duurt. Kortdurend zorgverlof kun je maximaal 2 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden krijgen.
 • Achteraf kan Sales Butler/ Appalti bepalen of het kortdurende zorgverlof al dan niet terecht is opgenomen. Sales Butler/ Appalti kan je om schriftelijke bewijsstukken van de reden(en) van het zorgverlof vragen. Je bent verplicht die te verstrekken.
 • Langdurend zorgverlof is voor werknemers die noodzakelijke zorg moeten verlenen. Daarvan is sprake bij ziekte en hulpbehoevendheid van een naaste. Je kunt alleen langdurend zorgverlof opnemen als je de enige bent die de zieke kan verzorgen.
 • Langdurend zorgverlof vraag je schriftelijk aan bij de directeur en HR, minstens 2 weken voordat je het verlof wilt laten ingaan. Tijdens het langdurig zorgverlof krijg je geen salaris doorbetaald. Langdurend zorgverlof bedraagt maximaal 6 keer het aantal werkuren per week binnen 12 maanden. Sales Butler/ Appalti kan dit verlof niet weigeren, tenzij er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. 

 

 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid

 

Ziek- en herstelmelding 

 

 • In geval van ziekte of wanneer je om andere redenen niet in staat bent om te werken, meld je dit om uiterlijk 09.00 uur telefonisch bij HR. Daarbij vermeld je de geschatte duur. 
 • Hierna zal de HR dit melden bij de leidinggevende en die zal zorgen dat jouw agenda/afspraken, indien mogelijk en nodig, overgenomen worden door collega’s.

Verder dien je tijdens de periode van ziekte, in ieder geval telefonisch bereikbaar te zijn. Zodra je weer hersteld bent, geef je dit door aan HR. Wanneer je tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, meld je je persoonlijk af bij de leidinggevende en de HR.Arbeidsongeschiktheid

 

 1. Bij arbeidsongeschiktheid doe je er alles aan om aan je genezing en terugkeer op de werkplek te bevorderen. Hierbij hoort het tijdig raadplegen van je huisarts en het opvolgen van diens adviezen.
 2. Je bent verplicht elke wijziging van je verblijf of verpleegadres en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent binnen 24 uur door te geven aan HR, die dit weer doorgeeft aan de Arbodienst.
 3. De melding wordt door HR doorgegeven aan de Arbodienst. Na ziekmelding kan je bezoek krijgen van of telefonisch benaderd worden door de verzuimbegeleider van de Arbodienst. Tijdens dit bezoek of gesprek verstrek je de volgende informatie:
 • de reden van de ziekmelding
 • of je een arts hebt geraadpleegd
 • welke mogelijkheden je zelf ziet om het werk (gedeeltelijk) te hervatten
 • wat de verwachte hersteldatum is
 1. De verzuimbegeleider geeft de uitkomsten van het gesprek door aan de bedrijfsarts. Op basis van deze vertrouwelijke informatie beoordeelt de bedrijfsarts of het zinvol en/of noodzakelijk is om je voor een gesprek uit te nodigen. Je bent verplicht om aan een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts gevolg te geven. Je hoeft geen gehoor te geven aan de oproep als je het werk inmiddels hebt hervat.
 2. De bedrijfsarts roept een werknemer binnen drie weken na de eerste ziektedag op voor het spreekuur. In de volgende situaties wordt een werknemer versneld opgeroepen:
 • als een werknemer niet hersteld is op de datum die hij zelf als vermoedelijke hersteldatum heeft aangegeven tijdens het gesprek met de verzuimbegeleider
 • als de werknemer dat zelf nodig vindt (de werknemer kan dat aangeven aan de verzuimbegeleider)
 • als de verzuimbegeleider of HR een versnelde oproep voor het spreekuur heeft aangevraagd
 1. Zowel de werknemer als Sales Butler/ Appalti kunnen bezwaar maken tegen een geheel of gedeeltelijk werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts. Hiervoor kun je een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Dat kan bij de eerste bedrijfsarts die je heeft beoordeeld, maar ook via het UWV.

 

Wachtdagen 

 

De eerste ziektedag per ziekteperiode is een wachtdag in de zin van artikel 7:629 lid 9 BW. Over deze dag krijg je geen loon doorbetaald. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

 

? 

 

Loondoorbetaling tijdens ziekte 

 

 1. Bij ziekte wordt maximaal 104 weken het loon doorbetaald. Het eerste jaar wordt het loon 100% doorbetaald. In het tweede ziektejaar wordt dit verlaagd naar 90%. Aansluitend zal bij het UWV een WIA-aanvraag worden gedaan. 
 2. Er vindt geen loondoorbetaling tijdens ziekte plaats indien: 
 • de arbeidsongeschiktheid is veroorzaakt door opzet of grove schuld van werknemer
 • de arbeidsongeschiktheid reeds bestond ten tijde van het aangaan van het dienstverband met Sales Butler/ Appaltien wat je ongeschikt maakt voor je functie 
 • je gedurende de arbeidsongeschiktheid schuldig maakt aan gedragingen die je genezing belemmeren of vertragen
 • je zonder geldige reden weigert mee te werken aan door De Sales Butler/ Appalti of Arbodienst gegeven redelijke voorschriften om je in staat te stellen passende arbeid te verrichten
 • je zonder geldige reden passende arbeid weigert te verrichten
 • je zonder geldige reden weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 7:658a lid 2 BW
 1. Er vindt gedurende de ziekteperiode geen doorbetaling plaats van vergoedingen zoals reiskosten en overige onkosten vergoedingen en toeslagen voor bijzondere taken. Deze vergoedingen en/of toeslagen worden stopgezet in de eerstvolgende maand volgend op de maand waarin de ziekte is ontstaan. 

Herstelgerelateerde reiskosten richting Arbodienst, kantoor of gedurende reintegratie kunnen worden gedeclareerd

 

Verplichtingen werkgever en werknemer tijdens ziekte

 

Verzuimbegeleiding

 

 1. Sales Butler/ Appalti is verantwoordelijk voor een goede verzuimbegeleiding, dat wil zeggen zij zich na de ziekmelding op de hoogte blijft stellen van de voortgang van de ziekte en het herstel.
 2. Bij langdurige verzuim zal er in ieder geval contact worden opgenomen om te vragen hoe het met werknemer gaat en om informatie te krijgen over de ontwikkelingen van de ziekte en het herstel.
 3. Indien je 3 keer of meer per jaar verzuimt, voert de directeur een verzuimgesprek met je. In dit gesprek zal worden nagegaan wat de oorzaken zijn van dit frequente verzuim en of er mogelijkheden zijn om verzuim in de toekomst te voorkomen.Meewerken aan herstel

 

 1. Tijdens de ziekteperiode dient werknemer mee te werken aan zijn herstel. Werknemer mag nietsdoen dat zijn genezing kan belemmeren.
 2. Bij niet-nakoming van deze verplichting is Sales Butler/ Appalti gerechtigd om de loondoorbetaling op te schorten tot het moment waarop de werknemer voldoet aan de voorschriften. 
 3. Meewerken aan herstel houdt ook in dat werknemer gehoor geeft aan oproepen van de Arbodienst en Sales Butler/ Appalti en dat de adviezen van de Arbodienst worden opgevolgd.

 

Bevindingen Arbodienst

 

 1. De Arbodienst bepaalt de mate waarin een werknemer arbeidsongeschikt is voor zijn werk. Deze uitspraak is bindend. Indien een huisarts of specialist een andere uitspraak doet, dient de werknemer dit met de Arbodienst te bespreken en zonodig een machtiging te geven aan de Arbodienst om contact op te nemen met de behandelend arts.
 2. Er wordt van werknemer verwacht dat hij het advies van de Arbodienst volgt. Sales Butler/ Appalti volgt eveneens het advies van de Arbodienst. Indien een van beiden het niet eens is met de bevindingen van de Arbodienst, dan kan een second opinion worden aangevraagd bij het UWV.

 

Medisch onderzoek

 

De werknemer verplicht mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de bedrijfsarts van de Arbodienst, indien deze (eventueel in overleg met de huisarts) een dergelijk onderzoek noodzakelijk acht.

 

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

 

 1. Indien je niet (meer) volledig ziek bent, kan de Arbodienst gedeeltelijk werkhervatting opdragen. Dat kan het eigen werk zijn, maar mogelijk ook ander werk, aangepast aan mogelijkheden van dat moment.
 2. De Arbodienst zal aangeven hoeveel uur je kunt gaan werken. De leidinggevende bepaalt vervolgens in overleg met jou de werktijden. 
 3. Als in de eigen functie geen mogelijkheden voor werkhervatting bestaan, kan naar een andere passende werkplek worden gezocht. Je bent verplicht andere passende werkzaamheden te verrichten.

 

Verlof tijdens ziekte

 

 1. Tijdens ziekte bouw je op normale wijze verlof op. Voor de re-integrerende werknemers heeft vakantie hetzelfde doel als voor gezonde werknemers, namelijk herstellen c.q. uitrusten van verplichtingen voortvloeiende uit de dienstbetrekking, ook al zijn dat andere verplichtingen dan het verrichten van de eigen arbeid. Als de zieke werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van zijn verplichting tot re-integratie dient hij vakantie op te nemen net als de (gezonde) werknemer die tijdelijk wil worden vrijgesteld van zijn arbeidsverplichtingen.
 2. Indien mogelijk kan de werkgever vragen om vakantiedagen op te nemen om te ontspannen en een verlofstuwmeer te voorkomen. Hierbij wordt naar redelijkheid en billijkheid gekeken. 
 3. Sales Butler/ Appalti behoudt zich evenwel het recht voor om de arbeidsongeschikte werknemer toestemming om met vakantie te gaan te ontzeggen als de geplande vakantie in overleg met de bedrijfsarts het herstel van de werknemer zou kunnen belemmeren.

 

Ziekte tijdens verlof

 

De werknemer die tijdens vakantie ziek wordt behoudt aanspraak op de door ziekte gemiste verlofuren (alleen van de laatste 6 maanden) op voorwaarde dat hij:

 • direct een arts raadpleegt en een medische verklaring van deze arts overlegt
 • als een dergelijke verklaring niet mogelijk is, dan een ander bewijs overlegt
 • zich persoonlijk direct telefonisch ziek meldt bij de leidinggevende en HR met vermelding van het verblijf- en verpleegadres en het telefoonnummer daarvan
 • zijn eventueel (geheel of gedeeltelijk) herstel tijdens vakantie direct bij HR meldt
 • na terugkeer op het huisadres aan de bedrijfsarts de originele medische verklaring van de behandelend arts afgeeft, waaruit de duur en aard van de ziekte duidelijk blijken.

 

 • Veiligheid:

 

BHV 

 

Elk bedrijf met medewerkers is sinds 1994 verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Dit staat in de Arbowet. Dat betekent dat er altijd BHV’ers aanwezig moeten zijn. Binnen Sales Butler/ Appalti zijn er BHV-ers beschikbaar. Zij zijn opgeleid en volgen jaarlijks een BHV-herhalingsopleiding.

Wat zijn de taken van een BHV’er? De BHV’er zorgt er binnen het bedrijf voor dat u bent voorbereid op eventuele calamiteiten en noodsituaties. De taken van BHV staan omschreven in de Arbowet, artikel 15 en zijn:

 

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
 • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting

 

De risico’s worden in kaart gebracht door middel van het opstellen van een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie).

 

Preventie(medewerker)

 

Ieder bedrijf met meer dan 25 medewerkers heeft de verplichting om een preventiemedewerker aan te wijzen. Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico's van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Er is een link met de arbodienst. 

Per 1 augustus 2023 is <Naam> de preventiemedewerker bij Sales Butler/ Appalti.

 

 1. Sales Butler/ Appalti zal, mede op grond van de daartoe strekkende wetsbepalingen, bij voortduring streven naar de verzekering van de veiligheid en de bevordering van de gezondheid en het welzijn door de handhaving en verbetering van de arbeidsomstandigheden in de onderneming. 
 1. Ter voorkoming van situaties die de veiligheid of de gezondheid in gevaar brengen, en ter bevordering van het algemeen welzijn, is de werknemer gehouden in de werkzaamheden de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. 
 2. Onder andere dienen daarvoor de veiligheidsvoorschriften ten alle tijde opgevolgd te worden.
 3. Grote en kleine ongevallen, milieuschade en grote materiële schade alsmede onveilige situaties/handelingen dient de werknemer te allen tijde te melden bij de leidinggevende of HR. Incidenten worden vervolgens geregistreerd en geanalyseerd om herhaling van soortgelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.

 

Aansprakelijkheid/ regres

 

In het geval dat de arbeidsongeschiktheid van werknemer is veroorzaakt door toedoen van een aansprakelijke derde, is werknemer verplicht volledige medewerking te verlenen. Het verstrekken van medische gegevens aan de Arbodienst/bedrijfsarts welke noodzakelijke zijn om Sales Butler/ Appalti in staat te stellen zijn regresrecht ten volle uit te oefenen.

 

 • Persoonlijke ontwikkeling

 

Nader te bepalen

 

 • Scholing

 

 1. De organisatie zal de wettelijk verplichte scholing die nodig is om werknemer zijn functie te kunnen laten uitoefenen vergoeden. Het gaat hier om reiskosten, het studiemateriaal en bijkomende kosten. Dit geldt tevens voor scholing in het kader van een eventueel verbetertraject of indien nodig voor de overgang naar een andere functie mocht de huidige functie komen te vervallen. Een vooropleiding of opleiding in het kader van duurzame inzetbaarheid worden niet standaard vergoed
 2. Jaarlijks zal er een opleidingsbudget worden vastgesteld en zullen er landelijke scholingsdagen worden georganiseerd

 

 • Functioneren en beoordelen

 

Voortgangsgesprek

 

 • Eenmaal per jaar, in de maand april, vindt met alle werknemers een jaargesprek plaats. Het jaargesprek is een voortgangsgesprek, waarin je samen met Sales Butler/Appalti de ontwikkeling van het functioneren bespreekt en afspraken maakt voor de komende periode.
 • Het formulier dat bij deze gesprekken wordt gehanteerd, ontvang je voorafgaand aan het gesprek. Na het gesprek wordt de inhoud ervan schriftelijk vastgelegd en ontvang je een kopie.
 • Sales Butler/Appalti verwacht dat iedereen zich goed op de gesprekken voorbereidt.

Voorbeeldformulier heeft HRBeoordelingsgesprek

 

 • Eenmaal per jaar, in de maand november, vindt met alle werknemers een jaargesprek plaats. Het jaargesprek is een voortgangsgesprek, waarin je samen met Sales Butler/Appalti de ontwikkeling van het functioneren bespreekt en afspraken maakt voor de komende periode.
 • Het formulier dat bij deze gesprekken wordt gehanteerd, ontvang je voorafgaand aan het gesprek. Na het gesprek wordt de inhoud ervan schriftelijk vastgelegd en ontvang je een kopie.
 • Sales Butler/Appalti verwacht dat iedereen zich goed op de gesprekken voorbereidt.

Voorbeeldformulier heeft HR

 • Vergoedingen 

 

Reiskosten

 

 1. De werknemer komt in aanmerking voor een bijdrage in de reiskosten woon-werkverkeer. 

Reiskosten in verband met het woon-werkverkeer worden volgens het openbaarvervoer 2e klas vergoed of volgens € 0,21 cent per kilometer bij het gebruik van eigen auto of fiets e.d...

 1. Voor de reizen die in opdracht van de werkgever ondernomen worden (dienstreizen) geldt bij het gebruik van het openbaar vervoer een vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, waarbij het reizen in de eerste klasse is toegestaan. Bij het gebruik van eigen auto wordt een km vergoeding van € 0,28 cent per km (0,07 belast) toegekend.
 2. Reiskosten worden per maand (achteraf) gedeclareerd middels een kosten declaratieformulier. Dit kan op basis van daadwerkelijke gereisde kilometers of op basis van openbaar vervoer na overlegging van de originele vervoersbewijzen. 
 3. De reisafstand wordt berekend met behulp van ANWB-routeplanner. 
 4. Indien de reistijd per dag meer dan 30 minuten bedraagt, mag het meerdere als werktijd worden beschouwd
 5. De leaseregeling en vervoerdersvergoeding is als bijlage toegevoegd.

 

Telefoon

 

Aan degenen die voor de uitoefening van de functie een mobiele telefoon nodig hebben, wordt een telefoonvergoeding beschikbaar gesteld. Minimale voorwaarde hierbij is dat de functie extern gericht is (regelmatig bezoeken van externe relaties).

 

Onkosten

 

Met vooraf gegeven schriftelijke toestemming komen in principe de navolgende kosten in aanmerking om te worden gedeclareerd:

 • zakenlunches en -diners
 • parkeerkosten, tenzij werknemer reeds een kilometervergoeding ontvangt
 • kosten van vakliteratuur
 • bezoeken van zakelijke bijeenkomsten en dergelijke bijeenkomsten
 • het bijwonen van zakelijke evenementen 
 • relatiegeschenken 

 

 

Declaratie van kosten

 

Declaraties kunnen door middel van een declaratieformulier en factuur/bon worden ingediend bij X. Het declareren van kosten geschiedt binnen een maand nadat de kosten zijn gemaakt. Goedkeuring geschiedt door de directeur.

 

 

 • Pensioen

 

Voor de werknemer is een verplichte pensioenregeling van toepassing. Deze pensioenregeling, met daarin de deelnamevoorwaarden, zijn in het pensioenreglement te lezen. De pensioenregeling is ondergebracht bij X. 

 

De werkgever kan deze pensioenovereenkomst naar de toekomst toe eenzijdig wijzigen als sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever, dat het belang van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad daardoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 

 

De premie voor ouderdomspensioen komt voor 33,33% voor rekening van de werknemer en voor 66,67% voor rekening van de werkgever

 

 • Medezeggenschap

 

Er zal een medezeggenschapsorgaan (personeelsvertegenwoordiging) worden ingesteld. Tot die tijd zal er bij beleidsontwikkeling ruggespraak worden gehouden met functionarissen vanuit verschillende onderdelen van de organisatie.

 

 • Overige bepalingen

 

Nader te bepalen

Sales Butler/ Appalti verlangt en verwacht van iedere werknemer dat hij de inhoud van dit personeelshandboek kent dat je je houdt aan de bepalingen die in dit personeelshandboek zijn opgenomen.

 

 te typen.

'