Werkwijze

 

Een campagne kan bestaan uit een (hybride) aanpak waarbij we telefonisch, per mail of via social media inspelen op de knelpunten of juist voordelen die in de branche te behalen zijn. We trachten met deze campagne de ontvanger te activeren en tot actie over te laten gaan.

 

Een campagne wordt gefaseerd uitgevoerd en ziet er als volgt uit. De minimale tijdslijn voor het behalen van de vooraf afgesproken doelen.

 

Opzet campagne:

 

Fase 0: Kennismaking en verkenning

 

1. Vrijblijvend kennismakingsgesprek

2.Uitwerken voorstel


Fase 1: Start-up en definitie

 

1. Opstellen campagne briefing en verwerken feedback vanuit klant.

2. Aanleveren top 20 klanten met contactpersonen

3. Aanleveren top 5 diensten welke aansluiten op knelpunten of oplossingen uit de branche.

 

Fase 2: Implementatie

 

1. Doorvoeren DNS-settings en/of plaatsen website tracker

2. Inladen data ten behoeve van telefonische acquisitie en of mailcampagne

3. Mailcampagne of acquisitie verhaal opzetten en uitwerken met klant

 

Fase 3: Activatie en nabellen

 

1. Versturen nieuwsbrief en of start nabellen. Opvolgend analyseren statistieken en gedrag prospect

2. Opvolging en rapportage klant

 

Fase 4: Evaluatie

 

1. Elke maand vindt er een persoonlijke meeting plaats

2. Elke week wordt er een managementrapport verzonden met statistieken